Coordinacions

COMISSIÓ EOIES

Coordinadora EOIES

MOLINAS SASTRE, JOANA MARIA

Coordinador ambiental

OLIVER MARQUÉS, BARTOLOMÉ

Coordinador d’activitats complementàries i extraescolars

GALAN MASSANET, PEDRO

Coordinador de Solidaritat

CARBONELL CASTELLÓ, ANTONI

Coordinadora de Salut

VALLESPIR TERRASA, MARIA MICAELA

Coordinadora de biblioteca

GARCÍA MARTÍN, MARÍA CRISTINA

Coordinadora de convivència

RIBOT BINIMELIS, COLOMA


COMISSIÓ DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA. 

Coordinadora de la comissió de normalització lingüística

SASTRE VANRELL, JOANA MARIA


Coordinador de les tecnologies de la informació i comunicació

RAMONELL ALZAMORA, JOAN

Coordinador de Batxillerat

OLIVER RAMIS, JOSEP