Departament d’Orientació

DEPARTAMENT D’ORIENTACIÓ

Professorat:

Felip Bennàssar Cànaves (AD)

Yolanda Domínguez Antúnez (PT)

Maria Isabel Gual Mas (Suport ASL)

Antònia Maria Juan Sastre (AL)

Josep Llinares Martorell (OE)

Bàrbara Matas Gayà (Suport ACT)

Damiana Moragues Moragues (PT)

Coloma Ribot Binimelis       (OE)    (Cap de Departament)

Joana Socias Socias (PTècnic de jardineria)

María Micaela Vallespir Terrassa (PTècnic de jardineria)

 

 

Hora de reunió de departament: dimecres 12:00h