Normalització lingüística

La Comissió de Normalització Lingüística (CNL) el curs 2017-2018 està formada pels següents membres:

 • Joana Maria Sastre
 • Catalina Gost
 • Mariabel Gual
 • Caterina Llompart
 • Pere Perelló

 

OBJECTIUS. PLA ANUAL D’ACTIVITATS CURS 2017-2018

Els OBJECTIUS GENERALS de la CNL són els que s’indiquen en les instruccions de la Conselleria d’Educació i en el ROC, en els apartats corresponents a la CNL i a la coordinació de la Comissió (CCNL).

Els OBJECTIUS ESPECÍFICS per al curs actual, així com les actualitzacions que se’n deriven, els responsables de les activitats i la temporització queden detallats a continuació.

Cal tenir en compte que l’AVALUACIÓ del grau d’assoliment i les propostes de millora es duran a terme en acabar el curs, per fer-les constar a la Memòria de la CNL.

En la primera reunió de la comissió es revisen la PROGRAMACIÓ i la MEMÒRIA 16-17 per posar al dia els nous membres de la comissió sobre les activitats que s’hi solen desenvolupar i les que es realitzaren el curs anterior. A partir de tota aquesta informació es fixen els objectius per a aquest curs.

Es podran realitzar altres activitats no programades sempre que es consideri oportú i engrescador com, per exemple, exposicions, emissió de documentals, etc.

OBJECTIUS ESPECÍFICS

ACTIVITATS

Difondre la tasca de la CNL en professorat i alumnes
 • Presentació de les funcions i activitats de la CNL al professorat (tauler d’anuncis, pàgina web, correus electrònics i informació en el claustre i la CCP, si escau).
 • Difusió en el professorat de l’adreça electrònica de la CNL i a través de la qual ens poden fer avinents les demandes, peticions d’informació i els suggeriments que vulguin.
 • Presentació de les funcions i activitats de la CNL a l’alumnat (publicació en el tauler d’anuncis, informació a través dels tutors i els delegats, etc.)
 • Difusió en l’alumnat de l’adreça electrònica amb què comptam i a través de la qual ens poden fer avinents les demandes, peticions d’informació i els suggeriments que vulguin.
Elaboració de la programació de la CNL
Elaboració de la memòria
Publicació dels documents o estudis elaborats (al tauler d’anuncis, a la web, informació a través de correus electrònics, en la CCP o en el Claustre…)
Comprovar l’ús del català en la docència Revisió de les hores de docència en català i elaboració de propostes de millora (o de mesures correctores), si és el cas.

Valoració de la possibilitat de promoure cursos de formació del professorat relacionats amb la conscienciació lingüística.

Normalitzar l’ús del català en les activitats de les Comissions Col·laboració amb el cap d’activitats Extraescolars, especialment, i amb els departament i les comissions per tal de vetlar per l’ús de la llengua catalana en totes les activitats que es realitzin (xerrades, conferències, excursions…)
Normalitzar l’ús del català en la retolació del centre Assessorament a l’Equip Directiu, als departaments didàctics i a les diverses comissions que ho sol·licitin, en qüestions de tipus lingüístic.
Normalitzar l’ús del català com a llengua de relació Supervisió de l’adequació i la correcció lingüística dels escrits que, a qualsevol nivell i per qualsevol mitjà, es generin al centre.
Normalitzar l’ús del català en l’àmbit de la informàtica Correcció de la pàgina web del centre (encara en procés d’elaboració) i actualització de la informació sobre la CNL que s’hi publica.
Acolliment de l’alumnat nouvingut i facilitar-los l’accés a la llengua Col·laboració amb el Departament d’Orientació Pedagògica, els departaments de llengües, l’Equip Directiu, tutors/es i equips educatius

Col·laboració més concreta amb el professorat que atén aquests alumnes dins l’aula.

Revisar l’Agenda del centre Correcció ortogràfica de l’agenda del centre.

Proposar informacions que pensam que hi podrien aparèixer.

Actualització i revisió dels acords de correcció ortogràfica i de presentació de tasques i de quadern, anotats en l’agenda, i fomentar el seu ús en tots els nivells.
Treballar pel foment de la lectura en català Organització d’exposicions o d’altres iniciatives al voltant de la difusió de la cultura i llengua catalanes:. Col·laboració amb el departament de català:

 • Exposició sobre la figura de Ramon Llull.
 • Proposar lectures en català per al Club de lectura.
 • Col·laboració amb el Departament de Català en la gestió de l’activitat de Caixa Colonya, que regala un llibre de lectura a cada alumne de primer d’ESO i ens facilita la visita del seu escriptor.
 • Col·laboració amb el Dept de català en l’organització de la visita de l’escriptor Roc Casagran per a 4t ESO.(26-27 març)
Treballar pel foment de la llengua catalana Informació sobre efemèrides lingüístiques. Difusió a través del tauler de la CNL i altres mitjans (correu electrònic, web, etc). Per exemple, el 5 de novembre, Carta Europea de les Llengües maternes.
Promoció de la correcció lingüística a través de cartells de CNL INFORMA, que seran penjats a cada aula (de primer a tercer ESO i FPB, previsiblement) i al tauler d’anuncis.
II Concurs de Relat Breu «Miquel Albero» , lliurament de premis i homenatge:

 • Prova-concurs: dijous 22 de març 14h.
 • Lliurament de premis i homenatge: entorn al 23 d’abril.
Difusió i celebració del «Dia enllaçat», dia 25 de gener de 2012, fou el dia en què el moviment enllaçat començà al nostre centre de la mà de Miquel Albero, coordinador de la CNL. Es pretén cada 25 de gener recordar aquest fet mitjançant diverses activitats: enguany es farà una recollida de fotografies i testimonis d’alumnes, professors… sobre el moviment enllaçat.
Difusió de la web DINAMINAT
Propostes de mesures per millorar la competència lingüística de l’alumnat i de normalització. Revisió del document elaborat per la comissió d’experts (i rebut de la DGFP i Formació del Professorat) el 30-8-2017) i proposta de mesures.
Analitzar l’oferta d’activitats de Joves de Mallorca per la Llengua Informació, si n’hi ha, de les activitats oferides per Joves de Mallorca per la llengua
Oferir una xerrada de Joves de Mallorca per la Llengua (data per determinar)
Difondre una imatge actual, dinàmica i atractiva de la CNL Oferta d’un taller de jocs lingüístics i dictats coincidint amb una diada d’activitats de fi de trimestre: «Va de llengua!»

(Jocs, dictats)

Marató fotogràfica de versos, paraules… (coincidint amb aquests tallers anteriors) i elecció de la portada de l’agenda del curs que ve.

Participar en les celebracions i festes de caràcter tradicional per normalitzar-les Realització d’una felicitació de Nadal per regalar a tot el personal del centre
Col·laboració en les activitats del centre per a la celebració de Sant Antoni ( combat de gloses) i altres festes.
Col·laboració amb els departaments de plàstica i música per a la realització d’activitats: per exemple, col·laboracions musicals en l’activitat de la visita del poeta i elaboració de punts de llibre i un gravat. Regal d’una rosa als participants.
Participació en les activitats de Dia del Llibre (mercadet, concurs de redacció, entre d’altres)
Difondre les activitats de del centre i les notícies de màxima actualitat sobre normalització lingüística Manteniment d’un tauler d’anuncis i notícies
Promoció de l’ adreça electrònica de la CNL perquè la comunitat educativa s’hi pugui posar en contacte
Assessorar i vetlar per la normalització i la correcció lingüístiques al centre Gestió de la revista del centre: recollida de textos, organització, correcció i presentació per a l’edició.
Correcció de la documentació del centre
Atenció de les demandes del professorat en tot allò referent a qüestions de llengua, tant d’informació com de revisió i correcció
Difusió de novetats Difusió de la nova normativa ortogràfica, aprovada per l’IEC l’octubre de 2016, en l’alumnat i professorat.

 • Algunes novetats han estat publicades en l’agenda.
 • Difusió d’altres novetats més específiques a través del taulell,correus electrònic…
 • Difusió a través dels cartells de CNL Informa, que es penjaran a les aules i al tauler de la CNL.
Organització d’actes de difusió cultural. Celebració de l’activitat del Poeta de l’any:Josep Gómez «Musica i poesia»

 

 

 • LA CNL DE L’IES ALBUHAIRA VA SER LA CAPDAVANTERA DE LA CAMPANYA DELS LLAÇOS PEL CATALÀ. LA IDEA VA SORGIR, DEL PROFESSOR MIQUEL ALBERO (LAMENTABLEMENT DESAPAREGUT FA UNS ANYS) COM UNA MANERA DE REIVINDICAR LA LEGITIMITAT DE LA DEFENSA DE LA LLENGUA EN ELS CENTRES EDUCATIUS I EN LA SOCIETAT EN GENERAL. AIXÍ, EL 25 DE GENER DE L’ANY 2012 ES DUGUÉ A TERME EN EL NOSTRE INSTITUT UNA REUNIÓ AMB TOTS ELS COORDINADORS DE LA CNL A DIFERENTS CENTRES DE LA COMARCA (ALCÚDIA, BINISSALEM, INCA…) PER TAL DE DONAR A CONÈIXER LA IDEA I LA CAMPANYA.

 

EL PRIMER LLAÇ QUADRIBARRAT ES VA PENJAR AL NOSTRE CENTRE. DESPRÉS ES CONVERTÍ EN UN SÍMBOL NO NOMÉS EDUCATIU, SINÓ SOCIAL!

 

EL 25 de gener de 2013 es celebrà l’aniversari de la campanya en el nostre centre, amb una festa reivindicativa de música, poesia i gloses i s’inaugurà una placa commemorativa que resta penjada a l’entrada de l’institut.

 

Article sobre l’aniversari del llaç aparegut en el Diari de Balears (26-1-2013)