Personal administratiu i de serveis

Administració

Isabel Socias Gost

Catalina Sans Aguilar

 

Conserjeria

Margalida Bergas Mas

Joana Maria Sansó Bonet

 

Neteja

Catalina Sanchez Perelló

Rosario Perez Garzon

Catalina Sans Horrach