Tutors de Grups

Any acadèmic 2017-2018

Tutors del centre

Curs Professor/a Sessions de tutoria amb alumnes Entrevistes amb els pares
1r ESO A GARCÍA MARTÍN, MARÍA CRISTINA Dimarts 08:00- 08:50 Dimecres 09:50-10:45
1r ESO B SOCIAS TUGORES, RAFEL Dimecres 12:00- 12:55 Dijous 13:10-14:05
1r ESO C CIFRE BIBILONI, MARGARITA Dilluns 09:50-10:45 Dimarts 11:05-12:00
2n ESO A PERELLO VALLORI, PERE Dimecres 09:50- 10:45 Dimarts 08:55-09:50
2n ESO B GONZÁLEZ CASTRO, MARIA JOSÉ Dimecres 09:50- 10:45 Dimecres 08:55-09:50
2n ESO C RAMONELL ALZAMORA, JOAN Dimarts 14:05-15:00 Dilluns 11:05-12:00
3r ESO A LÁZARO ANTICH, ENRIQUE Dijous 08:00- 08:50 Dimarts 11:05-12:00
3r ESO B SELLANES LELLA, RUBÉN OMAR Divendres 09:50- 10:45 Dilluns 11:05-12:00
3r ESO P MATAS GAYA, BARBARA Divendres 09:50- 10:45 Dimarts 12:00-12:55
4t ESO A SASTRE VANRELL, JOANA MARIA Dimarts 12:00- 12:55 Dijous 09:50-10:45
4t ESO B SANCHEZ VICH, MARIA DEL MAR Divendres 08:55- 9:50 Divendres 12:00-12:55
1r BATX. A QUINTANA RUIZ, JORGE Dijous 12:00-12:55 Dilluns 11:05-12:00
2n BATX. A LLOMPART LLORIA, CATERINA Dijous 13:10- 14:05 Dimarts 08:55-09:50
1r FPB SOCIAS SOCIAS, JOANA Divendres 09:50- 10:45 Dijous 08:55-09:50
2n FPB VALLESPIR TERRASA, MARIA MICAELA Dimecres 12:00- 12:55 Dijous 09:50-10:45
CFGM ARAGÓN MOLLÁ, FRANCISCO JOSÉ Dilluns 13:10-14:05 Dimecres 09:50-10:45
1r CFGS LLITERAS RECHE, FRANCESC Dimarts 14:05- 15:00 Dimecres 13:10-14:05
2n CFGS AMER GINARD, ANTONI Dimarts 14:05- 15:00 Dijous 13:10-14:05